Uitwisseling (niet-medische) hulpmiddelen

Alehoppa wil ook de toegang faciliteren tot hulpmiddelen die andersmobiele kinderen moeten toelaten om maximaal te participeren aan alle activiteiten op school en andere activiteiten buitenshuis, gaande van stoeltjes over ‘rollend materiaal’ tot looprekjes. Al te vaak dienen we enerzijds immers vast te stellen dat de wachttijden op het gespecialiseerde materiaal soms zeer sterk oplopen. Anderzijds hebben ouders van andersmobiele kinderen op zolder, in de kelder of in de garage vaak hulpmiddelen staan die niet meer gebruikt worden. Alehoppa houdt een inventaris bij van hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld door kinderen die ze niet meer kunnen gebruiken en geeft deze info aan andere kinderen met een specifieke vraag door. Op deze manier kunnen hulpmiddelen een tweede leven krijgen bij een volgend kind dat deze goed kan gebruiken en zo een wachttijd kan overbruggen of vermijden. Alehoppa wil enkel aanbieder en geïnteresseerde met elkaar in contact brengen. De verdere afspraken worden onderling geregeld.

Heeft u materiaal ter beschikking dat u via de vzw (al dan niet kosteloos) ter beschikking wil stellen aan andere ouders/kinderen? Bent u op zoek naar specifieke hulpmiddelen? Of heeft u een aanvraag bij de officiële instanties gedaan maar is de wachtperiode te lang en zoekt u een hulpmiddel om deze periode te overbruggen? Vul dan onderstaand formulier in.

Meer info over onze privacyverklaring? Klik hier.