Inner Wheel Brugge steunt Alehoppa

De serviceclub ‘Inner Wheel Brugge‘ steunt jaarlijks diverse projecten, waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan kinderen die extra hulp nodig hebben. Zo mocht Alehoppa begin september 2021 eveneens een check voor 3000 euro ontvangen voor de realisatie van onze doelstellingen. Alehoppa is uiteraard Inner Wheel Brugge zeer dankbaar voor deze belangrijke bijdrage die meer dan nuttig besteed zal worden voor de aankoop van niet-medische hulpmiddelen voor andersmobiele kinderen.

HoWest ontwerpt online platform voor Alehoppa

Al te vaak horen we dat enerzijds niet-medische hulpmiddelen niet meer gebruikt worden en onnodig plaats innemen op zolder of in de kelder en anderzijds krijgen we eveneens veel vragen van mensen die dringend op zoek zijn naar dergelijke hulpmiddelen. Om deze vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen realiseerde HoWest hogeschool Brugge als afstudeerproject voor Alehoppa een online platform voor de uitwisseling van hulpmiddelen. Alehoppa is alle studenten en de docent die hieraan meewerkten zeer dankbaar en binnenkort zal het online platform beschikbaar gemaakt worden!

Rol stoep

Een gemotiveerde student beeldende vormgeving aan LUCA School of Arts Gent met het hart op de juiste plaats nam contact op met Alehoppa vzw in het kader van zijn bachelorproef waarbij hij de problemen met rolstoeltoegankelijkheid van steden wil aankaarten. In eerste instantie wil hij graag info verzamelen over de problemen die rolstoelgebruikers ondervinden op vlak van toegankelijkheid. Zou jij deze google form ook willen invullen voor hem (liefst tegen 7 juni)? Dank je.

Klik hier voor de link.

Lies & Pieter samen 100 jaar = 3 500 euro steun voor Alehoppa!

Lies (oprichtend lid van Alehoppa) en Pieter waren samen 100 jaar (Lies = 40+ Pieter = 42 + 18 jaar samen = 100) en dat was een goede reden voor een feestje in Mechelen. En wat voor een feestje ! En ‘top of the bill’?… Ze vroegen alle aanwezigen om een bijdrage te schenken aan de vzw in plaats van een kado te kopen… Als je daar niet warm van wordt?… Van harte bedankt aan alle aanwezigen, en vooral ook Lies en Pieter!

Eurofins Amatsigroup NV haalt 5000 euro op voor Alehoppa!

Eurofins Amatsigroup verkocht massaal snoepzakjes en klopte af op een opbrengst van 5000 euro voor Alehoppa vzw! Eurofins Amatsigroup is één van de toonaangevende CDMO’s in Europa, met focus op kwaliteitsvolle ontwikkeling van geneesmiddelenvormen op maat van biofarmaceutische klanten. Ze bieden ondersteuning in de vroege fasen van de geneesmiddelenontwikkeling (van actief bestanddeel tot klinische verpakking). De afdeling in Gent biedt het volledige ontwikkelingspakket aan voor biologische en chemische actieve stoffen tot in de vroege klinische fasen. Alehoppa is de Eurofins Amatsigroup uiteraard heel dankbaar voor dit fantastische initiatief!

De warmste maand van het Nationaal Crisiscentrum

De warmste maand van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) was deze keer eens niet gelinkt aan één of andere crisissituatie. Wel hebben heel wat medewerkers van het NCCN zich ingezet om geld in te zamelen voor de vzw Alehoppa. Er werden snoepzakjes verkocht, “croque monsieurs”, ontbijten en desserten gegeten, ski’s hersteld, rosse centjes verzameld den de Warmathon gelopen. In totaal hebben al deze acties 1550 euro opgeleverd. Dank je wel NCCN!