Alehoppa projecten en acties

Creëren, uitlenen en uitwisselen hulpmiddelen

Trappelbruggetje

Bewegen is ook voor kinderen met een beperkte spierkracht meer dan cruciaal. Elke oefening voor spierontwikkeling is dan ook een stap vooruit. Daaraan willen we met dit ‘fitnesstoestelletje’ voor baby’s, het zogenaamde ‘trappelbruggetje’, ook bijdragen vanuit Alehoppa. Baby Victor hebben we hiermee alvast kunnen helpen.

“Niet alleen Victor, maar ook zijn kinesist is zeer enthousiast over zijn nieuwe trappelbruggetje.”

Papa van Victor

Alehoppa-loopbrug op kindermaat

Alehoppa heeft eveneens tot doel om via uitwisseling de toegang tot hulpmiddelen, gaande van stoeltjes, ‘rollend materiaal’, looprekjes, … te vergemakkelijken. In sommige gevallen construeren we zelf ook moeilijk verkrijgbaar materiaal dat we kosteloos ter beschikking stellen. Zo stellen we een loopbrug op maat voor kinderen ter beschikking. Indien interesse, klik dan door naar ons contactformulier.

“Sta-stoeltje” voor in de klas

Omdat het rechtstaan (met ondersteuning) op zich een meerwaarde heeft voor de kinderen met een spierziekte, construeerde Alehoppa een ‘sta-stoeltje’ dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld tijdens het kringmoment in de klas (al dan niet met spalkjes) recht te kunnen staan tussen de andere kindjes. Eveneens kan dit aangeschoven worden bij een speeltafeltje zodat het kind rechtstaand mee kan spelen tussen de andere kinderen. De constructie zorgt voor voldoende ondersteuning en stabiliteit en biedt de mogelijkheid om zelf veilig te gaan zitten op het kussen zodat de juffrouw/meester zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Indien interesse kan dit sta-stoeltje op maat gemaakt worden en kosteloos ter beschikking gesteld worden door Alehoppa.


Toegankelijkheid van (school)gebouwen

Lift@SLOS

Bijdragen tot het toegankelijk maken van schoolgebouwen is een kernopdracht van de vzw Alehoppa. Olivia is bijna 3 en is vanwege een spierziekte (SMA) rolstoelafhankelijk. Naar aanleiding van de start van Olivia in de school ‘Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat‘ (SLOS), en aangezien leslokalen zich vanaf de tweede kleuterklas op de eerste verdieping bevinden, startte Alehoppa een project op om financieel te kunnen bijdragen aan de installatie van een lift in het schoolgebouw. Op deze manier kan het volledige schoolgebouw toegankelijk worden, niet alleen voor Olivia, maar voor alle kinderen en volwassenen die (tijdelijk) minder mobiel zijn alsook voor bijvoorbeeld de bewoners van het zeer nabij gelegen woonzorgcentrum. Via ondersteuning van sponsoring en de inkomsten van allerlei activiteiten bouwen we samen met de school aan een toegankelijk schoolgebouw. Een goede start in het onderwijs is immers een belangrijke voorwaarde om ook later in het leven alle nodige kansen te krijgen.

“Het is onze ambitie en droom om onze school, net als elk openbaar gebouw, toegankelijk te maken voor andersmobiele kinderen (en volwassenen). Daarvoor gaan we op zoek naar extra middelen … want de eigen werkingsmiddelen voldoen niet om bijvoorbeeld een lift te installeren.

Het zou een hart onder de riem zijn als velen hun schouders onder deze actie willen zetten! Warme dankjewel!!”

Anne Dierickx – Directrice Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat”